Tässä yhteenvedot Clichén laumoista ja niiden johtajista. Päälaumojen keskuudesta löytyy lisäksi erilaisia klaaneja. Tietoa laumojen tämänhetkisistä tilanteista löydät foorumilta.


KARASU - からす

Vuosikausia jatkunut sota on muovannut karasujen mainetta synkäksi ja veriseksi, ja useimmat lauman jäsenistä elävät tuon maineen mukaan. Niemimaan läntistä osaa aina Läntisiä Toravuoria ja ikivanhaa Kuolluttametsää ja kaikkea siltä väliä asuttavat koirat ovat väriltään tummia eikä kannibalismi ole harvinaista. Karasukylän ilmapiiri on vakava ja tiukka, hierarkiaa tulee ehdottomasti totella ja kylän rapistuneissa osista löytyy orpojen ja hylkiöiden joukkoja. Tummaturkit suhtautuvat pääasiassa aggressiivisesti kaikkiin laumansa ulkopuolisiin ja laumaan liittyminen ulkopuolelta vaatii tarkkoja toimenpiteitä.

Karasuilla on liki poikkeuksetta harjakset ja ne ovat turkinväriltään tummia. Päärotu on shikoku ja laumalle ominaisena taitona   toimii katoamistemppunakin tunnettu Namaruken.
Karasut ovat saavuttaneet mainetta kannibalismillaan - niille ei ole vierasta syödä muita koiraeläimiä paremman ruuan   puutteessa.
Lauman nimi on Karasu, kirjoitettuna isolla alkukirjaimella. Se taipuu Karasun, Karasulle, Karasuun jne.
Yksittäisen laumanjäsenen kutsumanimi on karasu, kirjoitettuna pienellä alkukirjaimella. Se taipuu karasun, karasulle, karasut,   karasujen jne.

Karasua ei johda tällä hetkellä kukaan ja johtoportaan valta on päätymässä Veristen klaanille.
Karasua ovat aiemmin johtaneet Hagar, Horitomura, Chara, Nakajima, Vampira, Schan Käärmesielu, Josiah ja LondonHakucho - はくちょ

Monivuotisen sodan ja niemimaan vastakkaisella puolella ovat vaaleat hakuchot, jotka pääasiassa pitävät vihollistaan raakalaisina ja sivistymättöminä hirviöinä. Hierarkia on yhtä lailla tarkka myös tässä laumassa, mutta oman toverinsa kiduttaminen ja satuttaminen ei tapahdu kovin kevyin seurauksin. Hylkiöitä ja orpoja on vähän, ja kylässä on yleisesti siisti, uuttera ja seesteinen ilmapiiri. Harmaahuippujen mereen laskeutuvasta rannikosta aina sekametsän poikki kulkeville Tyrskykallioilla kuuluvat hakuchojen alueisiin ja Hakuchot suhtautuvat pääasiassa tylysti kaikkiin laumansa ulkopuolisiin.

Hakuchot ovat harjaksettomia ja turkinväriltään pääasiassa vaaleita. Päärotu on kishu.
Laumalle ominaisena iskuna toimii Raikaken - hakuchot osaavat myös hyppiä puissa.
Lauman nimi on Hakucho, kirjoitettuna isolla alkukirjaimella. Se Yksittäisen laumanjäsenen kutsumanimi on hakucho, kirjoitettuna pienellä alkukirjaimella. Se taipuu hakuchon, hakucholle,   hakuchot, hakuchojen jne.

Hakuchoa ei johda tällä hetkellä kukaan.
Hakuchoa ovat aiemmin johtaneet Vitka, Fukachi, Vinley, Acela, Akatsuki, Silvia, Karasium, Jedediah, Kayleon, Innocentius, Turisas ja Nebukadnessar.


NINKYO DANTAI - にんきょだんたい

Ninkyo Dantai on Kuro Tenshin kaatumisen myötä syntynyt uusi ryhmittymä, joka sai alkunsa pienenä yhteisönä ja kasvoi ajan myötä laumaksi. Lauma on huomattavasti sodanjanoisempi, kuin puolueettomuuden ja sovittelun nimeen vannonut edeltäjälaumansa. Sen aatteena on, että erillisten, keskenään taistelevien laumojen sijaan tulisi olla vain yksi suuri yhteisö - vaikka sitten pakolla. Dantaikat pitävät majaa Akimoton niemimaan eteläosassa, hyvin suojatulla Linnakesaarella, sekä Akimoton vanhassa satamakaupungissa.

Dantaika voi näyttää miltä tahansa ja olla mitä rotua tahansa.
Dantaikoilla ei ole erikoisiskuja.
Lauman nimi on Ninkyo Dantai, kirjoitettuna isoilla alkukirjaimilla. Se taipuu Ninkyo Dantain, Ninkyo Dantaille, Ninkyo   Dantaihin jne.
Yksittäisen laumanjäsenen kutsumanimi on dantaika, kirjoitettuna pienellä alkukirjaimella. Se taipuu dantaikan, dantaikalle, dantaikat, dantaikojen jne.

Ninkyo Dantaita ei johda tällä hetkellä kukaan. (Foorumin roskapostivarmistus kysymyksen vastaus on: Leannan).
Johtajan tukena toimii neuvonantajisto, eli Saiko-Komon.
Ninkyo Dantaita on aiemmin ovat johtaneet Mavourneen, Jaegar ja Leannan.

SERPENTES - へび

Lahko syntyi jo vuonna 2011 Huntersien manttelin siirryttyä Käärme-nimiselle vallanjanoiselle sudelle. Tuho ja hävitys muuttivat kumminkin ajansaatossa muotoaan ja vanhaan ikään päässyt Käärme näki, ettei yhden johtajan tappaminen muuttanut niemimaata vallassaan pitävää sotaista pyörää vaan se olisi rikottava. Karasut kumminkin tuhosivat serpentesit lähes viimeistä jäsentä myöten ja uskoton lahko katosi niemimaalta. Vuonna 2015 Käärmeen ottopoika Toshio näki tehtäväkseen rakentaa lahko uudelleen. Tällä kertaa sen tavat eivät tulisi olemaan edeltäjänsä johdolla verisiä ja väkivaltaisia vaan laumojen sulautumista yhteen kohti rauhaa rakennettaisiin toisilla tavoilla.

Serpentesit asuttavat pientä osaa vuoristosta kuilun lähettyvillä, mutta liikkuvat laajalti ympäri niemimaata. Ne suhtautuvat pääasiassa kohteliaasti ja ystävällisesti ulkopuolisiin ja lahkoon liittymiseen ei ole liiemmin kriteerejä.
Serpentes voi olla mitä rotua ja väriä tahansa, harjallinen tai harjaton, entinen karasu, hakucho, dantaika tai laumaton tai lahkoon voi liittyä nimellisesti ja olla silti alkuperäisen laumansa jäsen.

Serpentesseillä ei ole omaa erikoisiskua; lahkon jäsenet voivat osata niin namarukenin, raikakenin kuten erilaisia battogoita.
Lahkon nimi on Serpentes, isolla kirjoitettuna. Se taipuu Serpentesin, Serpentesille, Serpentesiin jne.
Yksittäistä jäsentä kutsutaan serpentesiksi, pienellä kirjoitettuna.

Serpentesia johtaa Vanamo
Serpentesia on johtanut aiemmin Käärme ja Toshio

Huomioithan, ettei lahkoon voi liittyä suoraan ensimmäisellä uudella hahmolla. Hahmo voi sen sijaan peleissä liittyä lahkoon myöhemmin.


LAUMATTOMAT

Laumattomat elävät vailla lauman suomaa turvaa. Ne voivat liikkua lähinnä puolueettomilla alueilla, mutta ovat harvoin niilläkään turvassa, sillä ne sijaitsevat päälaumojen reviirien välissä. Sotatantereella eläessään ne joutuvat usein joko väistelemään muiden taisteluita tai osallistumaan niihin, joten lepopaikkaa on vaihdettava jatkuvasti. Riistan saanti vaihtelee, ja metsästäminen yksin voi olla hankalaa, sillä laumaton ei aina voi luottaa edes toiseen laumattomaan. Päälaumoihin kuuluvat koirat suhtautuvat laumattomiin yleensä epäillen tai aggressiivisesti. 


KLAANIT

Kauan toimineissa laumoissa on ajan myötä muodostunut tiiviitä sukulinjoja tai saman aatteen omaavia koiraryhmiä. Näitä ryhmittymiä kutsutaan klaaneiksi. Ne ovat ehkä kuuluneet lauman erikoisjoukkoihin, osaavat jonkun erikoistaidon tai vaalivat tiettyä sukulinjaa. Klaaneilla on omat klaanipäällikkönsä, vaikka ne vastaavat aina viime kädessä lauman johtajalle. Klaanien sisällä on usein näiden historiaan liittyviä sääntöjä, rajoituksia ja tarkka hierarkia. Ne toimivat itsenäisesti, mutta lauman sääntöjen rajoissa - niillä on usein omat tukikohtansa, joissa jäsenet voivat elää keskenään. Suurimmalla osalla klaaneista on oma battoga, erikoisisku, jonka vain klaanin jäsen voi oppia.
Karasun ja Hakuchon sisällä elää yhä muutamia klaaneja, jotka ovat omistautuneita omille aatteilleen. Jotkut klaaneista elävät lauman keskuudessa näkymättöminä pitämättä meteliä olemassaolostaan, mutta jotkut toimivat hyvin näkyvästi. Osa vanhoista klaaneista on kokonaan lopettanut aktiivisen toimintansa, mutta vanhojen sukuhaarojen edustajia voi yhä löytyä tavallisen kansan keskeltä.

Tarkemmin luet klaaneista foorumilta.