Vanamo_sarvilla Cliché-roolipelin perusidea on kahden suuren, sekä näiden välissä elävän pienemmän, lauman välinen sota. Vaaleat, harjattomat hakuchot ja tummat, harjalliset karasut ovat taistelleet toisiaan vastaan vuosisatoja. Sodan alkuperäiset syyt saattoivat johtua henkilökohtaisista kaunoista. Reviirin pienuus, riistan vähyys ja taisteluissa kohdatut menetykset ovat kuitenkin johtaneet siihen, ettei sodalle näy loppua. Rauhaa toivonut lauma, Kuro Tenshi, kaatui karasujen hyökättyä Hakani-kylään ja poltettua kaiken tieltään. Epävakaa yhteistyökumppani, Hakucho, ei hädän hetkellä auttanutkaan Kuro Tenshejä, vaan antoi näiden palaa. Kuro Tenshin tuhkista on kuitenkin noussut uusi lauma - Ninkyo Dantai. Dantaikat tahtovat poistaa laumojen rajat huomattavasti edeltäjiään sotaisammin keinoin, vaikka sitten väkisin. Päätään on nostanut myös pohjoisen vuorille ilmestynyt lahko, Serpentes. Näiden ideologia perustuu siihen, ettei laumoja olisi ollenkaan.


Peli sijoittuu Japaniin kuvitellulle Akimoton niemimaalle eikä maasto vastaa vain yhtä vyöhykettä vaan useampia pelin monimuotoisuuden miljöön takaamiseksi. Akimotossa on kumminkin neljä vuodenaikaa, jotka vastaavat suurimmalta osin Suomen säätilaa.


Niemimaalla voi tapahtua henkimaailman toimesta yliluonnollisuuksia. Näiden käytöstä tiedotetaan pelaajille erikseen.


KUINKA LAUMAT TOIMIVAT?

Kussakin laumassa on tarkka hierarkia, joissa on erilaisia arvonimiä ja tehtäviä porrastuksen mukaisesti. Laumaan syntynyt hahmo tietää hierarkian olemassaolosta ja jokainen liittynyt on vannonut kunnioittavansa sitä. Mikäli korkea-arvoisempaa kohtaan ei käyttäydytä hyvin, ottaa hahmo itse riskin rangaistuksi tulemisesta.

Esimerkkejä rangaistuksista ovat tyrmiin joutuminen, kiduttaminen, arvonimen vieminen, karkoitus sekä kuolema. Eri portaisiin sijoittuvat hahmot saavat vapaasti asioida, sosialisoitua ja pariutua keskenään - tiettyyn portaikkoon ja arvoasemaan kuuluminen ei aseta rajoja hahmojen väliselle kanssakäymiselle.

On kuitenkin suotavaa muistaa peleissä, että ylemmän arvoaseman omistajia tulee kohdella ja puhutella kunnioittavasti - etenkin ensimmäisen portaan jäseniä. Keskenään samanarvoisia virkoja kantavista koirista vanhempi saa nuhdella nuorempaansa. Kolmanteen portaaseen kuuluvat laumanvartijat sekä Karasussa Shinsengumin erikoispoliisijoukko valvovat hierarkia-asteikon noudattamista.


lea_teinei_juoni

MULLISTUKSET

Clichéssä otettiin vuonna 2011 käyttöön säännölliset mullistukset, joiden avulla Akimoton niemimaalle saadaan paljon kausittaisia tapahtumia. Mullistuksia järjestivät alussa Game masterit, mutta nykyään pelaajat yhdessä hoitavat järjestämisen. Mullistukset ovat yhteisiä, isompia tapahtumia, joilla hahmoa on helppo yhteisöllistää muuhun laumaan.

Ennen mullistukset kestivät noin kuukauden, mutta nykyään pelitahti on hitaampi ja yhtä mullistusta voidaan pelata muutamista kuukausista jopa vuosiin, riippuen aina sen tyylistä ja pelimäärästä. Mullistuksien avulla voidaan järjestää myös suurempia sivujuonia, kuten Kuro Tenshi -lauman tuho ja vallankaappaus Karasussa. Kuka tahansa pelaaja pääsee ehdottamaan ja yleensä myös järjestämään sivujuonta tai mullistusta.


Vuonna 2014 Clichéssä alkoi Yliluonnollisuusmullistus-nimellä kulkeva mullistuskaari, jonka aikana Akimoton niemimaalla on tapahtunut outoja yliluonnollisuuksia. Eläväkuolleet ovat saapuneet maan päälle, oudot epämuodostumat piinaavat laumalaisia ja jotkut ovat alkaneet nähdä näkyjä tai harhoja edesmenneistä läheisistään. Oudon räjähdyksen ravistettua niemimaata koirat ovat joutuneet ottamaan yhteen ruumiiden kanssa, välttämään battogoiden käyttöä ja miettimään tulevaisuuttaan. Vuonna 2018 tämä mullistus saatiin päätökseensä eläväkuolleita ja henkiä vastaan käydyssä taistelussa. Sota jätti ikuiset arvet niin niemimaan ympäristöön kuin sen asukkaisiin.


Mullistukset eivät ole pakollisia pelejä, joihin kaikkien olisi osallistuttava. Mullistukset antavat hahmoille aihetta reagoida johonkin tiettyyn asiaan (esimerkiksi äkillinen vallanvaihdos) ja mullistuksien aiheita voi hyödyntää omissa peleissään. Usein hahmot pääsevät luomaan suhteita muihin laumatovereihin tai vihollisiin ja näitä tapahtumia voi käyttää pohjana laajempiin suunnitelmiin.